LLIBRE BURKINA FASO

Llibre inspirat en textes extrets a partir del discurs de Thomas Sankara a l'Assemblea General de Nacions Unides en 1984.